Класифікація тренінгових ігор

Класифікація тренінгових ігор

Мозковий штурм і фасилитация

Обидва цих інструменту дозволяють за допомогою посилення процесу обміну інформацією вийти на рішення будь-яких нетривіальних для даної групи проблем. В обох випадках головне дотримуватися основних правил – все, що говориться спочатку – не критикується і куди-небудь виноситься у вигляді записів (наример на фліпчарт), а потім з усіх ідей вибирають найбільш вдалі, які можна застосовувати на практиці. При фасилітації тренер допомагає в процесі вироблення ідей і направляє протягом обговорення в потрібне русло.

тренінги підліткам

Про тренінги розповідають співробітники нашого Центру

 

Ковязин Віктор – керівник відділу навчально-розвиваючих програм, Єлизавета Селюнина – психолог-методист відділу навчально-розвиваючих програм. За результатами тестування і під час бесіди з психологом-консультантом з’ясовуються сильні сторони підлітка, визначаються проблемні області, з якими варто працювати. Для деяких хлопців робота з психологами Центру триває на тренінгу.

Види тренінгів, що проводяться в рамках профорієнтаційної роботи Тренінги, розроблені в нашому Центрі, є навчальні та розвиваючі програми з використанням елементів особистісного зростання. Заняття проходять в ігровій формі, у вигляді діалогів, дискусій, спостереження за поведінкою інших учасників групи. У нашому Центрі існує серія тренінгів, які допомагають підлітку розвинути свої здібності та навички, необхідні для навчання і майбутньої роботи. Розглянемо докладніше три основних напрямки розвитку і пов’язані з ним тренінгові програми.

Здібності (тестовий блок «Здібності») Рекомендовані тренінги: «Увага-сила», «Свобода спілкування», «Складання іспиту», «Управління часом», «Логіка». Змінювати свої здібності в підлітковому віці нелегко, основна трудність пов’язана з втратою мотивації до навчання. Розвиток здібностей може дати результат двох видів: прямий і непрямий. Прямий результат виражається в безпосередньому зміні здатності. Це досягається постійними тренуваннями протягом довгого часу, при цьому формуються інтелектуальні навички в цілому. Наприклад, читання формує лексичні навички та ерудицію, а рішення задач з математики – навички усного рахунку і логіку. Шкільні заняття в даному випадку є прекрасними тренуваннями. Непрямий результат виражається в придбанні нових знань про здатність і їх використанні.Це досягається вивченням прийомів і методів, які допомагають використовувати ту чи іншу здатність, при цьому формується звичка постійного застосування конкретних прийомів і методів. Наприклад, публічний виступ допомагає формувати лексичні навички (через бажання їх використовувати), а робота без калькулятора – навички усного рахунку і логіку. Спеціалізовані тематичні тренінги мають на увазі найчастіше непрямий результат і служать вивчення і закріплення поведінкових прийомів. Приклад такого тренінгу – програма розвитку навичок уваги «Увага – сила», яка допоможе учасникам:а робота без калькулятора – навички усного рахунку і логіку. Спеціалізовані тематичні тренінги мають на увазі найчастіше непрямий результат і служать вивчення і закріплення поведінкових прийомів. Приклад такого тренінгу – програма розвитку навичок уваги «Увага – сила», яка допоможе учасникам:а робота без калькулятора – навички усного рахунку і логіку. Спеціалізовані тематичні тренінги мають на увазі найчастіше непрямий результат і служать вивчення і закріплення поведінкових прийомів. Приклад такого тренінгу – програма розвитку навичок уваги «Увага – сила», яка допоможе учасникам:

 • побачити сильні і слабкі сторони своєї уваги;
 • освоїти методи концентрації уваги;
 • навчитися розподіляти і перемикати увагу в відповідальних ситуаціях;
 • по-новому побачити стандартні шкільні ситуації;
 • спрогнозувати, коли людині необхідно відволікання уваги;
 • отримати кошти самостійної роботи, розроблені на основі культурно-історичного підходу в психології.

В процесі проходження тренінгу підліток розвиває перемикання уваги. Тривалість становить 2 заняття по 3,5 години. Частота занять – 1 раз в тиждень. Рекомендований вік учасників – від 14 років.

 

Участь у тренінгу «Свобода спілкування» допоможе школярам:

 • розкрити свій потенціал в сфері спілкування;
 • навчитися швидкої адаптації в новій компанії;
 • набути навичок ефективного і розкутого спілкування;
 • придбати позитивний досвід подолання деяких комунікативних бар’єрів;
 • навчитися застосовувати свій комунікативний потенціал.

Це – навиковий тренінг для тих, у кого висока активність і інтерес до спілкування, хто хоче працювати з людьми. Тривалість становить 2 заняття по 3,5 години. Частота занять – 1 раз в тиждень. Рекомендований вік учасників – від 13 років.

На тренінгу «Складання іспиту» підлітки зможуть:

 • відпрацювати впевнену поведінку при здачі іспитів, заліків, контрольних робіт, при відповідях біля дошки;
 • вивчити типи екзаменаторів і тактику поведінки з ними;
 • навчитися виконувати релаксаційні вправи миттєвого розслаблення (для тих, хто дуже хвилюється);
 • освоїти прийоми ефективної поведінки.

Тривалість тренінгу складає 1 заняття, яке триває 8 годин. Рекомендований вік учасників – від 14 років.

Тренінг «Управління часом» дає знання і навички по самоорганізації. Старшокласники навчаться:

 • планувати свій час більш ефективно,
 • оцінювати свою діяльність і тимчасові перспективи,
 • освоять прийоми постановки і досягнення цілей.

Даний тренінг є і навикових програмою, і програмою особистісного зростання. Це – тренінг для тих, кому катастрофічно не вистачає часу, хто хоче стати більш організованим, хто планує працювати в сфері бізнес-комунікацій. Тренінг складається з 2-х занять, кожне з яких триває 8 годин. Частота занять – один раз в тиждень. Рекомендований вік учасників – від 14 років. Програма «Логіка» розвиває такі здатності, як увага (спостережливість) і абстрактна логіка. Учасники набувають корисні навички: спостереження, побудова висновків, доказ, виявлення обману, взаємодія в колективі. А також старшокласники отримують і вчаться застосовувати знання про основні формально-логічних законах, умовиводах, побудові визначень. Тривалість тренінгу складає 9 занять по 3 години. Частота занять – 1 раз в тиждень.Рекомендований вік учасників – від 15 років. Область інтересів (тестовий блок «Інтереси»). Рекомендовані тренінги: «Хмари знань», «Перший крок». Особливим видом роботи, спрямованим на розвиток та посилення інтересів і мотивації, є активізує тренінг. Він розроблений спеціально для школярів з невираженими інтересами ( «нічого не хочу» або «все хочу») і проводиться у формі рольових ігор. Мета ведучого такої програми – підвищення мотивації до навчальної діяльності, а досягається вона шляхом створення умов для залучення уваги і активізації роздуми учасників на певні теми.Він розроблений спеціально для школярів з невираженими інтересами ( «нічого не хочу» або «все хочу») і проводиться у формі рольових ігор. Мета ведучого такої програми – підвищення мотивації до навчальної діяльності, а досягається вона шляхом створення умов для залучення уваги і активізації роздуми учасників на певні теми.Він розроблений спеціально для школярів з невираженими інтересами ( «нічого не хочу» або «все хочу») і проводиться у формі рольових ігор. Мета ведучого такої програми – підвищення мотивації до навчальної діяльності, а досягається вона шляхом створення умов для залучення уваги і активізації роздуми учасників на певні теми.

Тренінг «Хмари знань» Найбільш частими прийомами, які використовують провідні, є «створення вибору» і «активізують питання». На занятті або у вправі перед учасниками ставиться якась завдання. Вони повинні розв’язати цю проблему, використовуючи певні ресурси і умови (час, люди, папір і ін.). Будь-яка ситуація вибору змушує людину оцінювати і порівнювати, фіксуючи його увагу на певному об’єкті. Іноді для цього буває достатньо задати питання. Будь-яке питання містить в собі якусь невизначеність. Об’єкт цієї невизначеності і стає об’єктом спрямованості мислення учасника співбесіди або тренінгу. Важливо зауважити, що активізація мислення не завжди призводить безпосередньо до зацікавленості. Найчастіше, як би вчитель не хотів зацікавити учня в своєму предметі, це не завжди виходить, тут багато що залежить від особистості обох.Тому можливість зацікавити підлітків в якійсь конкретній області не є самоціллю ведучого активізує тренінгу. Досить буває домогтися того, щоб хлопці порівняли деякі сфери, зробили вибір, а далі досвід сам сформує інтерес або його відсутність. Головна мета тренінгу «Хмари знань» – мотивація учасників на саморозвиток. Завдання тренера при цьому – посилення прагнень учасників програми до отримання знань. Це здійснюється за допомогою застосування різних підходів гуманістичної психології. Програма є тренінгом особистісного росту, де ведеться психологічна робота з розвитку мотивації до навчання і особистісного росту; розвивається вміння отримувати знання і оперувати ними, йде посилення навички самонавчання. Його тривалість становить 6 занять по 5 годин. Частота занять – 1 раз в тиждень.Рекомендований вік учасників – від 14 років. Для старшокласників, які цікавляться психологією, і для тих, хто хоче навчитися краще розуміти себе та інших, в нашому Центрі розроблена програма «Перший крок». Для багатьох школярів цей семінар стане першим кроком на шляху вивчення психології, розкриття свого внутрішнього світу і розуміння інших людей. Для ілюстрації психологічних явищ і портретів людей використовуються фрагменти з мультиплікаційних і художніх фільмів.Для ілюстрації психологічних явищ і портретів людей використовуються фрагменти з мультиплікаційних і художніх фільмів.Для ілюстрації психологічних явищ і портретів людей використовуються фрагменти з мультиплікаційних і художніх фільмів.

На семінарі «Перший крок» учні:

 

 • дізнаються, як правильно знайомитися з людьми і як подолати страх, пов’язаний з новими знайомствами;
 • зрозуміють, як грамотно можна вирішувати конфліктні ситуації;
 • дізнаються, до якого типу людей належать вони самі і ті, хто їх оточує;
 • відкриють для себе, які способи психологічного захисту використовують люди (і безпосередньо кожен з учасників) у важких ситуаціях;
 • зрозуміють, які цінності рухають нашими вчинками.

Його тривалість становить 6 занять по 3 години. Частота занять – 1 раз в тиждень. Рекомендований вік учасників – від 14 років.

Особистість (тестовий блок «Особистість»). Рекомендовані тренінги: «Психологічний театр», «Хмари знань», «Перший крок». У підлітковому періоді розвитку особливо яскраво йде процес формування особистісних якостей людини, ціннісне самовизначення. Саме у віці 12-18 років хлопці переживають підліткові кризи. Вони починають задавати собі серйозні питання про себе, про світ, про інших людей і своїх відносинах з ними. І не завжди можуть відповісти на ці питання – не вистачає досвіду і знань. Щоб у всьому розібратися, їм потрібна допомога і підтримка. Але хто допоможе? Батьки, друзі, шкільний психолог? На жаль, батькам діти не завжди довіряють. Компетентність друзів-однолітків викликає сумнів у батьків, та й для самого підлітка авторитетніше той, хто постарше. Шкільний психолог, як правило, відкритий для контакту, але підліток не йде до нього в кабінет,тому що не хоче виділятися ( «А раптом подумають, що зі мною щось не так?»). Робота з психологом-тренером в групі підлітків зі схожими проблемами – ось хороший вихід зі складної ситуації. Разом з досвідченим старшим товаришем хлопці вчаться пізнавати себе та інших, розвиватися, ставити запитання і відповідати на них. Особистісний ріст – це форма. Змістом же може стати будь-яка тематика, яка цікавить підлітків: спілкування, дружба, маски і ролі, внутрішній світ, навчання і життя.Змістом же може стати будь-яка тематика, яка цікавить підлітків: спілкування, дружба, маски і ролі, внутрішній світ, навчання і життя.Змістом же може стати будь-яка тематика, яка цікавить підлітків: спілкування, дружба, маски і ролі, внутрішній світ, навчання і життя.

На тренінгу «Психологічний театр» вивчаються «маски», ролі і поведінка, розвивається вміння працювати з почуттями, емоціями, станом, настроєм. Ця програма розвиває впевненість у собі і лояльність до оточуючих, вміння говорити «так» або «ні», формувати, висловлювати та відстоювати свою точку зору. Все це не тільки гармонізує Ваші відносини з оточуючими, а й істотно допомагає особистісному зростанню. Цей тренінг особливо корисний для замкнутих підлітків, які бажають стати більш впевненими в собі. Його тривалість становить 6 занять по 5 годин. Частота занять – 1 раз в тиждень. Рекомендований вік учасників – від 14 років.

Всі описані вище тренінги призначені для хлопців у віці від 14-15 років. У нашому Центрі проводяться також тренінги для учасників віком 11-13 років. Ці розвиваючі програми рекомендуються за результатами тестування в рамках (комп’ютерне тестування і профконсультування для учнів 5-7 класів). На даний момент таких тренінгу три: «Майстер спілкування», «Активна позиція» і «Мистецтво міркувати».

На тренінгу «Майстер спілкування» учасники:

 • дізнаються, як почати спілкування і підтримати розмову з будь-якою людиною;
 • навчаться однаково добре спілкуватися з небалакучий і дуже балакучими співрозмовниками;
 • освоять мистецтво робити компліменти і дякувати за них;
 • навчаться слухати, краще розуміти і зацікавлювати співрозмовника;
 • отримають досвід публічного виступу та імпровізації.

Цей навиковий тренінг, як і тренінг «Свобода спілкування», призначений для тих хлопців, у кого висока активність і інтерес до спілкування, чия робота, ймовірно, буде пов’язана з людьми. Його тривалість становить 3 заняття по 2 години. Частота занять – 1 раз в тиждень. Вік учасників – 11-13 років.

Участь в програмі «Активна позиція» дозволяє хлопцям визначитися зі своїми життєвими цілями і життєвою позицією, стати впевненіше в собі і навчитися робити кроки в напрямку цих цілей. Також в ході цього тренінгу учасники:

 • стануть впевненіше в собі і лояльніше до оточуючих;
 • навчаться формувати, висловлювати та відстоювати свою точку зору;
 • навчаться прийомам впевненого відмови;
 • освоять ефективні навички поведінки в складних ситуаціях спілкування;
 • усвідомлюють свої особисті ресурси і можливості в ході спілкування.

Його тривалість становить 3 заняття по 2 години. Частота занять – 1 раз в тиждень. Вік учасників – 11-13 років.

 

Програма «Мистецтво міркувати», розвиває в учнів 5-7 класів такі здібності, як увага (спостережливість) і абстрактна логіка. На цьому тренінгу хлопці:

 • навчаться коротко і чітко формулювати свої думки;
 • дізнаються, як правильно давати визначення різним поняттям і термінам;
 • освоять мистецтво логічно міркувати і робити висновки;
 • освоять навик ефективної аргументації та інші способи докази своєї точки зору.

Його тривалість становить 3 заняття по 2 години. Частота занять – 1 раз в тиждень. Вік учасників – 11-13 років.

Детальніше про цілі та зміст цих та інших тренінгів, а також про розклад занять та умови участі в них ви можете дізнатися тут.

Визначення сфер розвитку з використанням тестової батареї «профорієнтатор»

Результати профорієнтаційного тестування дозволяють визначити напрямки подальшого розвитку. У звіті по тесту, крім основної інформації, підліток отримує рекомендації про те, які якості і здібності йому потрібно розвивати. Показники за шкалами трьох описаних вище блоків тесту ( «Інтереси», «Здібності» і «Особистість») показують, наскільки участь в тому чи іншому тренінгу має сенс. У бесіді з психологом-консультантом ці рекомендації уточнюються, і підліток приймає рішення про те, чи потрібен йому тренінг і якщо так, то який. Ось так виглядає фрагмент звіту про проходження комплексу тестування «профорієнтатор» з рекомендованими тренінгами:


Рис.1. Фрагмент звіту про проходження тесту: рекомендовані тренінги

Рекомендовані тренінгові програми (в аналізованому нами випадку це «Увага – сила» і «Веб-дизайн») мають значення на графіку «вище 5,5». З чого ж виходять висновки про те, які тренінги потрібні? Актуальність участі в програмах формується необхідністю і потенціалом. Розглянемо результати підлітка за трьома блоками тесту «профорієнтатор»:

Рис.2. Фрагмент звіту: результати за трьома блоками тесту

 

Наприклад, рекомендація участі в тренінгу «Увага – сила» залежить від декількох умов: 1) низький показник за шкалою «Увага» (блок «Здібності»); 2) високий показник за шкалою «Знак» (блок «Інтереси»); 3) високий показник за шкалою «Зорова логіка» (блок «Здібності»), хоча в даному випадку бал потрапив в область середніх значень; 4) високий показник за шкалою «Самоконтроль» (блок «Особистість»). Пункти 1 і 2 свідчать про необхідність розвитку сфери уваги, а пункти 3 і 4 відображають потенціал, тобто то, наскільки ефективно можна розвивати цю сферу. Методи і прийоми управління увагою, яким навчає тренінгова програма, ґрунтуються на вмінні «уявити, уявити» і «бути організованим». «Зорова логіка» і «Самоконтроль» – помічники в проходженні програми. Але найбільш значущі помічники – воля і бажання розвиватися.Тому будь-який результат повинен бути підкріплений співбесідою з учасником тестування з метою уточнення побажань і актуальності проходження тренінгових програм.

Тренінг в стилі коучинг

Даний вид навчання виділю окремо від інших. Це більш прогресивна модель навчання, так вона дає найбільш відчутні результати за рахунок того, що перед навчанням проводиться глибокий аналіз поточної ситуації.

Крім того, активно використовується модель SMART. Це один із сучасних методів постановки цілей. Мета повинна бути конкретною, вимірної, досяжною, значущою і обмеженою в часі.

Yourselfbranding

Розберемо основні етапи коучинг-тренінгу

Вступна сесія

На початковому етапі тренер допомагає виявити переваги і слабкі місця всіх учасників групи. Учасники встановлюють загальні пріоритети в навчанні. Наприклад, якщо проводити тренінг в стилі коучинг в продажах, то група сама виділяє найнеобхідніші навички для себе і працює над їх вдосконаленням.

На даному етапі проробляється робота над дослідженням поточної ситуації. Учасники навчання повинні дати відповідь на питання: що відбувається зараз? Крім цього виявляються мотиви і потреба в навчанні. Якщо у групи немає справжньої мотивації для навчання, то результати тренінгу будуть не високі.

Тренінгова сесія

На цьому етапі проходить тренінг за класичною формулою, яку ми розглянули трохи вище: теорія – демонстрація – практика – обговорення. Тренер підбирає вправи та ігри для досягнення виявлених на першому етапі запитів.

Залежно від того, як буде розвиватися загальна динаміка групи, можуть вноситися коригування до плану навчання. Наприклад, якщо група не дуже активна, то додаються вправи для підвищення інтенсивності процесу навчання.

завершальна сесія

Третій етап відведений для аналізу отриманих результатів. Простіше кажучи, чи досягнуті поставлені цілі? Також в цій сесії виявляються перешкоди і можливі проблеми, які заважають навчанню.

 

Окремим блоком розглядається перенесення отриманих навичок в робоче середовище. Адже не секрет, що в тих же тренінгах з продажу, учасники отримують нові навички, але не використовують їх на практиці.

Yourselfbranding

Крім цього, складається список того, що можна зробити в якості додаткової прокачки навичок і того, що буде обов’язково до виконання. Цей етап допомагає задіяти внутрішній потенціал учасника через створення нового бачення і можливостей.

Коли ефективний коучинг-тренінг

 1. Якщо потрібно швидко змінити поточну ситуацію
 2. Коли відрив від звичного ритму життя і роботи неприпустимий
 3. Якщо потрібно узгоджене рішення поставленої перед командою завдання.
 4. У тих ситуаціях, коли потрібно підвищити особисту зацікавленість кожного учасника навчання
 5. Зменшити рівень опору з боку співробітників до нових змін

Найважливіше: коучинг-тренінг не дозволяє тренеру працювати “для галочки” по заготовленим шаблонами. Адже не можна заздалегідь знати, які цілі поставить для себе навчальна група. Це означає, що тренер повинен мати дійсно високу кваліфікацію.

І якщо ви запитаєте моя думка, то коучинг-тренінг найкращий варіант для прокачування своїх здібностей. Але про те, як потрібно вибирати навчання, в наступному розділі.

мотивуючі ігри

Ігри, що дозволяють учасникам усвідомити можливість застосування отриманих знань і навичок (скажімо, в кінці тренінгового дня або всього тренінгу) в щоденній практиці на робочих місцях. Як підвищення мотивації може використовуватися повтор основний тренирующей гри в концентрованому варіанті: якщо при першому участі в грі учасники робили помилки або в ході гри пройшло багато часу, то, програючи її ще раз, учасники зможуть відзначити, що практично не допускають помилок і виконують завдання набагато швидше.

Активізують або розігрівають гри

Ігри, за допомогою яких відбувається активізація розумових процесів або «розігрів» в плані фізичних рухів. Застосовується, наприклад, після обіду, коли ведучий відзначає у групи деяку апатію або бажання «поспати», або коли групі представляється великий інформаційний блок, що супроводжується розумовою або фізичною втомою внаслідок знаходження в одному положенні (сидячи). Так, якщо учасники довго сидять в одному положенні, це з часом позначається на рівні сприйняття інформації, оскільки фізіологія тісно пов’язана з думками, і навпаки, тому важливо дати учасникам порухатися і через руху активізувати розумовий процес.

Як вибрати тренінг під свої цілі?

Я б відразу перефразував це питання і запитав: як вибрати тренінг, щоб він дійсно приніс результат? Для початку у вас повинні бути чітко прописані цілі. Якщо їх немає, то йти на будь-який тренінг безглуздо!

Будь-яка у вас мета, головне щоб вона була. Це може бути: навчитися копірайтингу, підвищити навички ведення переговорів або ж навчитися робити особисті продажу. Це обов’язкова умова для отримання результату.

Тепер, коли зрозуміло, що без мети будь-яке навчання марна трата часу, дамо основні рекомендації по вибору тренінгу.

 1. Тематика тренінгу. Переконайтеся в тому, що вона підходить під поставлені завдання
 1. Особистість тренера. Доведено, що аудиторія на подібних заходах в основному приходить на ім’я тренера. Якщо поблизу проходить тренінг дійсно крутого фахівця, то не втрачайте часу на роздуми: треба йти!
 1. Вартість. Якщо у вас немає своїх грошей на навчання, то, відкладіть прокачування своїх навичок на потім. Навіть якщо ви візьмете під цю справу кредит, то користі буде мало. Ви не зможете повністю зануритися в навчання з боргами за спиною. Раджу вибирати тренінг трохи вище за вартістю, ніж ви хотіли б заплатити. Чим вища ціна, тим краще. Так ви отримаєте більш якісне оточення і можливості для нових корисних зв’язків.
 1. Рекомендації. Якщо ваші друзі побували на тренінгу і рекомендують його, то можна довіритися їх вибору. Але враховуйте, що їх досвід може не збігтися з вашим. Не буває двох однакових заходів навіть проводяться одним і тим же тренером. Кожен досвід – унікальний.

Ще одна порада: сучасний маркетинг жорстокий і нещадний. Для залучення клієнтів більшість тренінгів має так званий тест-драйв. Дається один або кілька перших безкоштовних днів. Потім учасник приймає рішення щодо повної участі. Гріх не скористатися такою можливістю.

А тепер трохи суб’єктивної думки).

Що таке тренінги і для чого вони потрібні – 6 фактів простою мовою

Якщо ви думаєте, що дана тема вас не стосується, то поспішаю розчарувати. Кожна сучасна людина має знати що таке тренінги і для чого вони потрібні. Чому, запитаєте ви?

Все просто: це черговий етап розвитку людства в сфері інформаційних і освітніх послуг. Я впевнений, що прийде момент, коли кожен житель нашої планети побуває хоч один раз на тренінгу в своєму житті!

І якщо бути підготовленим до цього виду навчання, то результат буде набагато вище ніж навіть той, на який ви розраховували, коли записувалися в учасники заходу. Ще дана стаття – якогось роду сповідь людини, який за останній рік пройшов 4 дуже гідних інтенсиву з особистісного розвитку.

Ось ще одна мотивація, по якій цей матеріал повинен з’явитися на сторінках Yourselfbranding. Мій обов’язок розповісти все, що я знаю про тренінги для простих людей доступною мовою. Тому що за кожним незнайомим терміном у сфері тренінг освіти, ховаються дуже навіть знайомі слова для звичайних людей. Я впевнений, що якщо людина інформований – значить озброєний. Чи згодні?)

Хто я такий, щоб мені вірити? Тут представлені кілька моїх регалій, які свідчать про те, що у мене є певне право міркувати на цю тему. А ось які питання ми розглянемо в даній статті:

 • Що таке тренінги?
 • Основні види тренінгу
 • Для чого потрібні тренінги?
 • Як проходять тренінги?
 • Тренінг в стилі коучинг
 • Як вибрати тренінг під свої цілі?
 • Чому тренінги дають результат?

І в кінці статті все найголовніші висновки про тренінги, які я пройшов за останній рік. Отже, тренінги – гроші на вітер або нове життя?

Добавить комментарий