Психологічний портрет особистості: зразок написання

Психологічний портрет особистості: зразок написання

Кожна людина володіє певним типом нервової системи, поведінковими особливостями, характером особистості та сукупністю індивідуальних якостей. Знаючи про це, можна написати психологічний портрет людини або скорегувати відхилення. Він допомагає знайти відображення внутрішнього світу особистості, знімає всі почуття і дії цього моменту. Кожна людина є індивідуальністю, володіє власним психічним світом, може самостійно регулювати і аналізувати свою поведінку.

Мета застосування психологічного портрета

Важливий психологічний портрет у виборі життєвого шляху, майбутньої професії. Він складається ще перед вступом до ВНЗ, оскільки це час визначення подальшої діяльності. Застосування психологічного портрета людини допоможе знайти «свою» діяльність, від якої він буде отримувати не тільки прибуток, але також задоволення.

Крім того, психологічний портрет – це інструмент, що дозволяє ближче пізнати людину, його здатності, поведінкові характеристики. Він сприяє виявленню слабких і сильних сторін індивідуума, його схильностей до брехні, конфліктів.

 

Багато кандидатів на вакансію проходять тестування, що проводиться менеджерами з персоналу. Його мета полягає у визначенні особистісних якостей, професійних здібностей потенційного майбутнього співробітника. Готовий психологічний портрет особистості допомагає керівникам дізнатися, передбачити дії людини в конкретній складній ситуації, його здатність вирішення виникаючих проблем, виявити якості, необхідні для працівника, що займає певну посаду.

Щодо дітей психологічний портрет допомагає педагогам знайти оптимальний підхід до них. Для батьків він важливий в плані пізнання дитячої психології, визначення правильного курсу виховання дитини відповідно до його темпераментом.

 

Сьогодні люди часто просять психологів скласти психологічний портрет з метою виявлення подібних якостей потенційного супутника життя. Відоме раніше правило «плюс і мінус притягуються» зараз не застосовується. Відомо, що люди з протилежними характерами не зможуть знайти спільну мову. Щоб уникнути суперечок, конфліктів партнери повинні володіти подібними темпераментами, мати схожі цінності, цілі.

Флегматики і меланхоліки

В ході досліджень вчені прийшли до висновку, що флегматики наділені сильним типом нервової системи. Але, на відміну від сангвініків, ці індивіди інертні. Вони довго приймають рішення і неспішно оцінюють свої сили.

Психологічний портрет особистості приклад з психології

Важливо не підганяти флегматиків, інакше вони будуть сильно дратуватися і можуть кинути розпочату справу. Багато хто вважає, що ці особистості часто схильні піддаватися похмурим думкам. Але насправді вони рідко впадають в депресію. Їх позитивні риси – сталість, надійність і грунтовність.

Меланхоліки – володарі слабкого неврівноваженого типу нервової системи. Вони дуже чутливі і схильні засмучуватися, коли на них тиснуть і дають різкі вказівки. В силу своєї м’якості меланхоліки часто не можуть дати відсіч диктатору і замикаються в собі.

 

Це красномовно відображає їх психологічний портрет особистості. Приклад по пісіхологіі показує, що таким особистостям важливо освоювати професії, пов’язані зі спілкуванням і турботою про оточуючих. Адже відмінні риси меланхоліків – це вміння співпереживати і проявляти милосердя.

Основні критерії складання психологічної характеристики

Перед тим як скласти психологічний портрет людини, доцільно ознайомитися з його складовими. З огляду на одиничності кожної особистості притаманні основні та напрямні якості. Основні компоненти включають:

 • темперамент;
 • характер;
 • особистісні властивості.

До тих, що направляють компонентів належать:

 • самосвідомість;
 • інтелект;
 • спрямованість.

За сприйнятливості представники соціуму класифікуються на кілька категорій:

 1. Орієнтація на сьогоднішній день. Людина легко вживається в роль, добре пристосовується. Для нього характерне швидке прийняття рішень. Для такої людини підходить керівна посада.
 2. Орієнтація на минуле. Особистість діє відповідно до прийнятих правил, законами. Добре проявляє себе на виконавчої посади.
 3. Орієнтація на майбутнє. Людина складно входить в колектив, не визнає ієрархію. Але такі люди часто висувають прогресивні ідеї. Для них підходить самостійна робота ( «сам собі начальник»).

Крім розглянутих критеріїв, перед тим як скласти психологічний портрет особистості, треба визначити такі особистісні риси.

темперамент

Його основа – специфічні характеристики нервової системи. Від темпераменту залежить поведінкова модель особистості, його складно скорегувати. Відомі 4 його типу, які застосовує психологічний портрет особистості:

Тип темпераменту Характеристики
холерик Нестабільність настрою, емоційність, тяга до новизни
сангвінік Врівноваженість, раціональна поведінка
меланхолік Нестабільна психіка, песимізм
флегматик Завидна врівноваженість, сором’язливість

характер

Це відмінні людські якості. Вони застосовуються в спілкуванні, в соціальній діяльності. Характер визначається набором характеристик, що включають ставленням до ряду життєвих аспектів, таких як:

 • робота;
 • оточення;
 • сама людина;
 • матеріальні цінності.

здібності

Це специфічні якості людини. Здібності припускають досягнення успіху в певній діяльності, життєвої сфері. Ці властивості можна розвивати за допомогою навчання, практики.

 

цілеспрямованість

Основа цілеспрямованості – стимул, мотивація. Від цієї властивості залежить поведінкова модель особистості, його діяльність. У той час як одна людина жадає задовольнити власні потреби, створити бажані умови для свого життя, інший знаходить себе в соціальних сферах, волонтерство, втілює креативні здібності.

Що таке психологічний портрет, і як його правильно скласти?

емоційність

Це властивість не залежить від бажання людини, непідвладне його волі. Емоційність є відповідь на зовнішні подразники. Вона показує важливість для нього певної події. Сила особистості визначається здатністю керувати емоціями, тримати їх під контролем, не проявляти почуття.

інтелект

Це показник освіченості людини. Рівень інтелекту зумовлюється утворенням, поточною діяльністю, віком. Він бере участь в ухваленні рішень, оцінці ситуацій, контролюванні поведінки, пристосованість, створення відносин з оточенням. Від інтелекту залежить раціональність мислення, дій відповідно до ситуації.

товариськість

За психології, готовий психологічний портрет особистості включає оцінку комунікабельності – важливою відмітною риси характеру, що розкриває поодинокі якості. При спілкуванні передається не тільки інформація, але також думки, почуття, знання.

самооцінка

Самоаналіз сприяє виробленню позиції особистості до себе самої. За допомогою самоаналізу оцінюється індивідуальна сприйнятливість, місце в соціумі, досягнення.

вольові якості

Риси характеру, які виявляються при створенні психологічного портрета особистості, зумовлюють вчинки, прямо впливають на життєвий курс людини. Для вольового характеру типова здатність самостійного прийняття рішень, подолання життєвих труднощів, він характеризується завзятістю, наполегливістю, рішучістю. Для людей зі слабкою волею типова слабохарактерність. Незважаючи на наявність якостей, необхідних для досягнення успіху, вони рідко стають успішними.

самовладання

Самоконтроль впливає на здатність до належного поведінки в соціумі, вихованість. Особистість, яка не контролює свою поведінку, емоції, не може створити партнерські, дружні відносини.

Здатність до командної діяльності

Кожна людина відрізняється умінням працювати в колективі. Здатність до командної діяльності передбачає готовність до компромісів, прийняття до уваги іншої точки зору.

 

Сангвініки і холерики

Кожен тип темпераменту виділяється своєю особливістю, тому до кожної особистості потрібен індивідуальний підхід. Сангвініки – володарі сильної нервової системи і з легкістю переживають зміну психічних процесів: збудження у них швидко змінюється гальмуванням і навпаки. В силу цього вони схильні не завжди виконувати обіцяне і потребують контролю.

психологічний портрет особистості зразок

Але їх позитивні риси зазвичай переважують негативні. Такі особистості наділені комунікабельністю, товариськістю і оптимізмом. У більшості випадків сангвініки – лідери і часто займають керівні посади в соціальному житті.

Холерики відомі своєю неврівноваженою нервовою системою. Процес збудження у них переважає над гальмуванням. Холерики відчувають потребу бути весь час зайнятими. Вони, так само як і сангвініки, прагнуть до лідерства, але часто дуже напористі і запальні.

Принципи складання психологічної характеристики

Перед тим як скласти психологічний портрет, треба вивчити ряд правил:

 • спосіб вивчення людини повинен грунтуватися на цілі його складання, вік, освіту;
 • психологічна характеристика базується не тільки на підсумки співбесіди досліджуваного з психологом, але також на висновках анкет, тестів;
 • висновок щодо психологічного портрета людини видається виходячи з зіставлення висновків проведених тестів, з взаємозв’язку;
 • психологічний портрет вимагає створення для досліджуваного відповідних зручних умов в процесі дослідження;
 • він повинен сприйматися особою, яка не є фахівцем у цій науковій галузі.

Методики, що використовуються при створенні особистісної характеристики:

 • тести Нємчина, Баса-Дарки, Спілберга, метод САН (визначення емоційно-вольової області);
 • тест Векслера, інтелектуальне тестування, таблиці Шульте (визначення когнітивно-пізнавальної сфери);
 • соціометрія, методики Лірі, Бейлза, тестування Еткинда (визначення межличностно-соціальної області);
 • 14 основних потреб по Мюррею, види трудових стимулів по Герчикова, метод Орел (виявлення потреб, стимулів, мотивації).

Проективні методи, що застосовуються при складанні прикладу психологічного портрета особистості, вивченні внутрішнього світу людини, його проекції на зовнішній світ:

 • плями Роршаха;
 • малюнок тварини;
 • психогеометричного дослідження;
 • зображення «людина, будинок, дерево».

Особистісні анкети, які використовуються в складанні прикладу психологічного портрета особистості шляхом визначення особистісних якостей:

 • MMPI (застосовується як скорочена, так і повна версія опитувальника);
 • анкета Кеттелла;
 • тест Леонгарда.

Психологічний портрет – приклад виведення, складеного на підставі пройденого дослідження:

 

 • ініціали, сфера діяльності, вік людини;
 • мета тестування (напр., відповідність якостей кандидата вимогам передбачуваної посади);
 • методики, застосовані в рамках дослідження;
 • поведінку людини, виявлену при тестуванні (помітне хвилювання, тремтіння і т. д.);
 • результати тестування;
 • психологічні характеристики досліджуваного особи, прогностичні дані про його поведінкових якостях;
 • висновки, рекомендації.

Як працює метод Платонова в психології?

Насправді описаний метод успішно застосовується в області психіатрії та психології. Адже перш, ніж допомогти людині у вирішенні його проблеми, фахівець дає характеристику його особистісним якостям.

Психологічний портрет особистості приклад написання про себе

Отже, як написати психологічний портрет особистості? Приклади цього досить різноманітні. Один з них має на увазі, крім опису типу темпераменту, ще й визначення емоційної сторони людського характеру. Наприклад, фахівці розглядають 4 типи емоцій: демонстративний, педантичний, що застряє, збудливий.

приклад складання

Психологічний портрет, незалежно від його мети, складається фахівцем. Психолог визначає відповідну методику відповідно до призначення тестування. Для самостійного аналізу можна застосувати спрощені способи. Підходить, наприклад, соціоніка, дослідження DISC. Такі тести можна пройти онлайн – вони доступні в інтернеті.

Як виглядає готовий психологічний портрет? Приклад наведено нижче. Його висновок грунтується на результатах тестів Айзенка, Мехрабіана, Кеттелла:

 • Олена Нікіфорова, студентка, 20 років;
 • особливості характеру: комунікабельність, дружелюбність, імпульсивність, добродушність, схильність до агресії, діям під впливом емоцій, емоційність;
 • темперамент (тест Айзенка): сангвінік, легкість в спілкуванні, знайомствах, хороша здатність до пристосування;
 • інтелектуальні якості (тест Кеттелла): швидке сприйняття інформації, абстрактне мислення;
 • мотивація (тест Мехрабіана): досягнення наміченої мети;
 • емоційність: середня стабільність, дратівливість, збудливість, впертість;
 • товариські якості: комунікабельність, незалежність, активність, тяга до лідерства, хороші адаптивні здібності;
 • висновки: результати дослідження – в нормальних рамках, рекомендується звернути увагу на підвищену підозрілість.

Що таке психологічний портрет, і як його правильно скласти?

Після докладного розгляду, що таке психологічний портрет, стає зрозумілою його роль в сучасному світі. Він застосовується в багатьох областях життєдіяльності людини: в професійній, громадській, особистій сфері. Психологічна характеристика особистості – це важливий фактор у виборі життєвого шляху, кар’єрного курсу.

ВАЖЛИВО! Стаття інформаційного характеру! Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з фахівцем.

Два непростих типу

Як написати психологічний портрет особистості приклади

Чи існують труднощі, коли складається психологічний портрет особистості? Приклад написання по Платонову показує: так, таке буває. Наприклад, виділяють 2 типу особистості: застревающий і збудливий. На перший погляд вони схожі.

А у деяких індивідуумів здатні переплітатися в характері. Але професіонал своєї справи все ж здатний розібратися в цьому. Наприклад, особистості застряє типу відрізняються тим, що здатні довгий час не демонструвати свої негативні емоції. «Помста – блюдо, яке подається холодним» – вираз, який відмінно підходить до опису їх стану. Такі індивіди образливі, злопам’ятні. В першу чергу їм пропонують програми позбавлення від старих образ.

Збудливий тип особистості проявляється в постійному невдоволенні і дратівливості. Ці негативні явища призводять до того, що індивід знаходиться в конфлікті з навколишнім світом і самим собою. Що призводить до такого стану? Психолог ретельно проводить роботу з звернулися, намагаючись зібрати по крихтах всі деталі життєвих подій, з огляду на його темперамент, генетичні особливості, соціальні умови і коло знайомств.

 

Індивідуальність людини ↑

Скільки людей, стільки і особистостей, адже кожна людина – індивідуальність.

Рушійна сила розвитку індивідуальності, її програмують властивості:

 1. Спрямованість – мотивація поведінки і діяльності.
 2. Інтелект – здатність людини оцінити ситуацію, прийняти рішення, контролювати свою поведінку.
 3. Самосвідомість – сюди входить самооцінка (занижена, адекватна, завищена) – відношення до себе і своїх дій; самоконтроль – здатність контролювати свою поведінку, емоції.

Існують ще й базові властивості особистості: темперамент, характер, здібності.

Метод Платонова в соціумі

Психологічний портрет відомої особистості

До методу Палатонова вдаються в різних творчих шоу, політиці, науці. Адже в цій діяльності в першу чергу важливий психологічний портрет. Відомої особистості, так само як і звичайній людині, неможливо уникнути подібної характеристики. В цьому випадку вчений Платонов пропонує розглядати інтелектуальність і спрямованість людини.

Тобто чи володіє він певним талантом і зможе реалізувати його, грунтуючись на силі волі? Крім цього, фахівцями береться до уваги вміння людини управляти своїми емоціями в стані афекту і контролювати настрої і почуття.

ніс

Як намалювати портрет людини, якщо не навчитися зображати одну з найскладніших деталей, ніс. Робимо це покроково.

Крок 1

Проводимо паралельні лінії – це ширина носа.

малюємо ніс

крок 2

Дві лінії закінчуються оригінальної «капсулою». Це – розширення носа.

малюємо ніс

крок 3

Изображаем ніздрі.

малюємо ніс

крок 4

Штріхуем для ефекту світлотіні.

малюємо ніс

вуха

Як малювати вуха подивіться на картинках. Вухо розташовується між бровние і носовими лініями.

малювати вуха

На портреті в ¾ чоловік зображений з одним вухом, друге вухо «сховалося». Запам’ятайте, вухо має розташовуватися під нахилом до голови.

малюємо особа

Добавить комментарий